ISO 22000/HACCP – sigurnost hrane

Plasirajte svoje proizvode na tržišta na siguran i najkvalitetniji način uz pomoć sustava ISO 22000/HACCP.

Širenjem globalnog prehrambenog tržišta, sigurnost hrane postala je jedna od važnijih tema u svijetu. Prehrambena industrija je visokorizična djelatnost jer ima direktan utjecaj na zdravlje i život ljudi. Kako bi se taj rizik sveo na minimum i proces proizvodnje hrane bio kontroliran u cijelom procesu „od polja do stola“, nužno je da organizacija ima sustav koji prati te principe. Pouzdanost proizvoda je daleko bitnija od same potražnje jer kupci i proizvođači hrane od svojih dobavljača zahtijevaju sigurne, zdrave i visoko kvalitetne sastojke.

Prednosti implementacije sustava ISO 22000/HACCP su:

  • Smanjenje incidenata povezanih sa sigurnošću hrane pa time i troškova
  • Sukladnost s pravnim i Codex HACCP načelima
  • Manje nesukladnosti i pritužbi kupaca
  • Stalno poboljšavanje proizvoda i procesa
  • Optimizacija resursa – interno i duž prehrambenog lanca
  • Održive performanse sigurnosti hrane
  • Poboljšava povjerenje i odnose potrošača / dobavljača / proizvođača
  • Platforma za kontrolu i poboljšanje procesa i upravljanja organizacijom
  • Konkurentska prednost na tržištu

Pošaljite upit

Osnovne informacije

»  Javite nam se putem e-pošte  «

sales@ti-solutions.hr

»  Pronađite nas  «

Graberje 159, 10 000 Zagreb

»  Nazovite nas  «

+385 (0) 95 777 3689

Osnovne informacije o poduzeću

TCG ISO Solutions d.o.o.
OIB: HR 79095730332
Adresa sjedišta: Graberje 159, 10 000 Zagreb
Kontakt informacije: mail: sales@ti-solutions.hr
Mobitel: +385 (0) 95 777 3689

Pošalji upit