Pretvorite rizike u prilike

September 14, 2022

U poslovnom svijetu rizik često rezultira manjim ili većim poslovnim gubitcima. To mogu biti gubitci uslijed smanjenja poslovanja, povećanih troškova, jačanje konkurencije te razni drugi nepovoljni podražaji. Iako se u poslovnom svijetu rizici poistovjećuju s negativnim gubitcima, oni ne moraju biti negativni ukoliko ih organizacija zna iskoristiti u svoju korist.

IDENTIFICIRANJE – prvi korak u uspješnosti tog procesa je identifikacija potencijalnih rizika. Identifikacijom rizika organizacija si stvara dodatno vrijeme za njegovo otklanjanje i pretvaranje u korist. Identifikacija bi trebala obuhvaćati internu i eksternu analizu organizacije.

KATEGORIZACIJA – jednom kada se rizici identificiraju, slijed kategorizacija koja omogućava podjelu rizika s obzirom na utjecaj na poslovanje te na rizike s obzirom na vjerojatnost pojave.

PROVOĐENJE AKTIVNOSTI – organizacija ima četiri mogućnosti kada su u pitanju rizici. Prva mogućnost je rješavanje problema čim se pojavi kako bi se problem otklonio u nastajanju. Takva mogućnost je najefikasnija u budućim rizičnim periodima. Druga mogućnost je prihvaćanje rizika da će se dogoditi te se jednostavno prepustiti budućim događajima. Organizacije mogu angažirati i treće osobe koje su specijalizirane za rizike i njihovo otklanjanje. Zadnja mogućnost je poduzimanje preventivnih radnji tek nakon što se rizik pojavio i saniranje nastalih šteta.

KOMUNIKACIJA – komunikacija sa svim zaposlenicima je ključna kako bi svi u organizaciji bili svjesni odgovornosti i načinima postupanja u rizičnim situacijama. Redoviti sastanci o planovima i strategijama važni su kako bi i na one najmanje rizike, svi uključeni bili spremni reagirati.

Ukoliko želite podići upravljanje rizicima na višu razinu, kontaktirajte nas putem službenih kontakata i pretvorite rizike u svoju korist!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Što je ISO 31000?

Što je ISO 31000?

ISO 31000 standard za upravljanje rizicima postaje sve važniji za organizacije diljem svijeta. Ovaj standard razvijen je s ciljem kako bi organizacijama pomogao u identificiranju, procjeni, upravljanju i praćenju rizika, što je ključno za uspješno poslovanje u...

Važnost procesa ocjenjivanja dobavljača

Važnost procesa ocjenjivanja dobavljača

Važnost procjene dobavljača igra ključnu ulogu u zamršenoj mreži modernih poslovnih operacija. Oni osiguravaju sirovine, komponente i usluge koje organizacije trebaju za stvaranje i isporuku proizvoda ili usluga svojim kupcima. Međutim, pouzdanost, kvaliteta i učinak...

Kako prevladati otpore pri implementaciji ISO standarda

Kako prevladati otpore pri implementaciji ISO standarda

Implementacija ISO standarda nije samo ispunjavanje specifičnih zahtjeva; također poziva na duboku transformaciju organizacijske kulture i prakse. Međutim, jedna od najstrašnijih prepreka na ovom putu je otpor promjenama. U nastavku su opisani izazovi s kojima se...