Pretvorite rizike u prilike

September 14, 2022

U poslovnom svijetu rizik često rezultira manjim ili većim poslovnim gubitcima. To mogu biti gubitci uslijed smanjenja poslovanja, povećanih troškova, jačanje konkurencije te razni drugi nepovoljni podražaji. Iako se u poslovnom svijetu rizici poistovjećuju s negativnim gubitcima, oni ne moraju biti negativni ukoliko ih organizacija zna iskoristiti u svoju korist.

IDENTIFICIRANJE – prvi korak u uspješnosti tog procesa je identifikacija potencijalnih rizika. Identifikacijom rizika organizacija si stvara dodatno vrijeme za njegovo otklanjanje i pretvaranje u korist. Identifikacija bi trebala obuhvaćati internu i eksternu analizu organizacije.

KATEGORIZACIJA – jednom kada se rizici identificiraju, slijed kategorizacija koja omogućava podjelu rizika s obzirom na utjecaj na poslovanje te na rizike s obzirom na vjerojatnost pojave.

PROVOĐENJE AKTIVNOSTI – organizacija ima četiri mogućnosti kada su u pitanju rizici. Prva mogućnost je rješavanje problema čim se pojavi kako bi se problem otklonio u nastajanju. Takva mogućnost je najefikasnija u budućim rizičnim periodima. Druga mogućnost je prihvaćanje rizika da će se dogoditi te se jednostavno prepustiti budućim događajima. Organizacije mogu angažirati i treće osobe koje su specijalizirane za rizike i njihovo otklanjanje. Zadnja mogućnost je poduzimanje preventivnih radnji tek nakon što se rizik pojavio i saniranje nastalih šteta.

KOMUNIKACIJA – komunikacija sa svim zaposlenicima je ključna kako bi svi u organizaciji bili svjesni odgovornosti i načinima postupanja u rizičnim situacijama. Redoviti sastanci o planovima i strategijama važni su kako bi i na one najmanje rizike, svi uključeni bili spremni reagirati.

Ukoliko želite podići upravljanje rizicima na višu razinu, kontaktirajte nas putem službenih kontakata i pretvorite rizike u svoju korist!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prednosti integriranog sustava upravljanja

Prednosti integriranog sustava upravljanja

Često se organizacije fokusiraju na sustave upravljanja na individualan način. Razlog je tome što su neke organizacije ovisno o njihovoj specifičnosti djelatnosti više zabrinute za kvalitetu, druge za zdravlje i sigurnost, treće za okoliš i tako dalje. Ono što je...

ISO standardi – Tko su zainteresirane strane?

ISO standardi – Tko su zainteresirane strane?

Svaka organizacija koja namjerava postići kvalitetnu certifikaciju upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša ili zdravlja i sigurnosti mora razumjeti potrebe i očekivanja zainteresiranih strana. Ovo je obavezan zahtjev standarda sustava upravljanja ISO 9001, ISO 14001 i...

Kako odabrati pravog ISO konzultanta?

Kako odabrati pravog ISO konzultanta?

Trenutačno konkurentno tržište zahtijeva kvalitetne proizvode i usluge koje pružaju iznimno korisničko iskustvo. Postizanje globalne prepoznatosti kao marke "kvaliteta na prvom mjestu" može biti ključ za postizanje konkurentske prednosti na današnjem rastućem...